e-shop


nákupmí košíkkošík
přípravky v košíku: 0

Klinicky testované přípravky na přírodní bázi
Moderní způsob prevence a léčby

Potvrzení nezastupitelné role kolagenu v kloubní výživě


Chondroprotektiva jsou v dnešní době běžným doplňkem výživy psů ve smyslu prevence i terapie onemocnění pohybového aparátu. Během jejich dlouhodobého vývoje dochází přirozeně k mnoha změnám v jejich složení. Jednotlivé složky jsou pozměňovány, obměňovány a kombinovány do přípravků mnoha forem dle laboratorních studií, klinických zkoušek i zkušeností chovatelů. Mnohé informace jsou vhledem k obdobnému metabolismu a biochemii účinných látek použitelné pro medicínu veterinární i humánní. V nedávné době byla uveřejněna klinická studie dokazující positivní vliv enzymatického hydrolyzátu kolagenu na onemocnění kloubů. Jedná se sice o studii humánní, ale domnívám se, že informace v ní získané by měly být zásadní i pro rozvoj chondroprotektiv veterinárních.

Předmětem studie bylo ověřit účinnost a bezpečnost perorálně podávaného enzymaticky hydrolyzovaného kolagenu (dále EHK) v porovnání s glukosamin sulfátem (dále GS) u pacientů s osteoartritidou kolenního kloubu.

 Popisovaná paralelní, dvojitá, slepá klinická studie trvala 13 týdnů. Zúčastnilo se jí 100 pacientů s různým stupněm osteoartritidy kolenního kloubu. Pacienti (muži a ženy od 40 let stáří) byli rozděleni do 2 skupin a byl jim během devadesáti po sobě jdoucích dní podáván EHK (10g) respektive GS (1,5g) v sypké formě. Pacienti byli vyšetřováni a dotazováni v tzv. den 0 a dále po 15, 30, 60 a 90 dnech. Pacienti hodnotili v první řadě bolestivost postiženého kloubu a dále společně s vyšetřujícím lékařem celkový vývoj onemocnění (bolestivost a otok kolene i ostatních kloubů) a změny v kvalitě života obecně (vitalita, celková fyzická pohoda i duševní zdraví). Současně byla zaznamenávána jejich spotřeba nesteroidních analgetik (ibuprofenu) a odebírány vzorky krve pro základní hematologické a biochemické vyšetření.

V prezentované studii byl pozorován jednoznačný analgetický efekt na osteoartritidou postižené kolenní klouby a byly zjištěny zřetelné rozdíly mezi oběma skupinami pacientů ve prospěch EHK. Pacienty hodnocené snížení bolestivosti postižených kloubů od původní hodnoty po 2, 4, 8 a 12 týdnech bylo u EHK zřetelně výraznější než u GS. Po 3 měsících léčby 68% pacientů ze skupiny EHK nepociťovalo žádnou bolest v nemocném koleni. Oproti tomu ve skupině GS se jednalo jen o 37%. (viz Graf). Během studie pacienti pociťovali minimální nežádoucí účinky (8,7 % kolagen, 12,8 % GS). Nejčastěji šlo o mírné trávící problémy (dyspepsie, průjem, flatulence). Závěr studie zní: EHK se ukázal jako efektivní v ovlivnění klini-ckého stavu pacientů s osteo-artritidou kolenních kloubů a to signifikantním ovlivněním bolestivosti a funkčnosti kloubů a lepší kvalitou života pacientů. V porovnání s GS vykazoval EHK sice slabší ale rychlejší nástup účinku. Po 2, 4, 8 a 12 týdnech léčby byl však EHK klinicky účinnější. Nežádoucí účinky byly u obou látek srovnatelné. Tato data ukazují, že léčba EHK je vysoce účinná a představuje výhodnou alternativu GS.

Na závěr bych ráda podotkla, že pro účely této studie byl použit EHK v sypké tj. chelatované formě (účinná látka je vázána na tělu vlastní aminokyselinu či peptid). Ještě větší vstřebatelnost a tím i účinnost EHK lze dosáhnout jeho zabudováním do koloidního roztoku, kde jsou jednotlivé částice velmi stabilně rozptýlené ve vodě. Dle studie Ing.J.Sajdoka, CSc. z roku 1997 se tímto procesem zvýší efektivita EHK o dalších 20%. Forma koloidního roztoku kolagenního hydrolyzátu a s ní spojená účinnost není dle současných technologických postupů dosažitelná v žádné jiné např. sypké do granulí zabudované formě.

Koloidní roztok kolagenního hydrolyzátu určený pro výživu psů je v současné době na českém trhu dostupný pouze ve dvou Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v Brně schválených preparátech pod komerčními názvy artiCAN a artiDUAL. Jedná se o preparáty španělské firmy EUROCAT - FARMADIET Group, která produkuje nutriční doplňky na přírodní bázi určené pro lidi a zvířata téměř po celé Evropě. Domnívám se, že výše jmenované studie i dosavadní zkušenosti chovatelů, potvrzují názor výrobce, že EHK je základem pro správnou funkci kloubů a jeho pravidelné podávání je vhodné ve fázi prevence, při tlumení akutního vzplanutí i v rámci dlouhodobé regenerace u psích pacientů s degenerativním onemocněním kloubů.

MVDr. Pavla Holá (Radová)


logo Domácí lékárna