e-shop


nákupmí košíkkošík
přípravky v košíku: 0

Klinicky testované přípravky na přírodní bázi
Moderní způsob prevence a léčby

Nádory mléčné žlázy u fen


Tumory mléčné žlázy představují u fen nejčastější typ nádorového bujení. Asi 50% těchto nádorů je zhoubných - maligních. Nejobvyklejším místem jejich metastáz jsou mízní uzliny a plíce. Nejčastěji onemocní feny mezi 10-11 rokem. Mezi predisponovaná plemena patří pudl, jezevčík, německý ovčák, kokršpaněl a teriéři.

Výzkumy prokazují, že v rozvoji tumorů mléčné žlázy hrají důležitou roli pohlavní hormony. Jedna studie udává, že z fen kastrovaných před prvním háráním onemocnělo pouze 0,05%, u jedinců kastrovaných mezi prvním a druhým háráním to bylo již 8% a po druhé říji 26%. Na našem pracovišti doporučujeme kastraci fen po prvním hárání, neboť se domníváme, že je to dobrý kompromis mezi prevencí nádorového bujení mléčné žlázy a časem pro vyspění celého organismu, v kterém hrají pohlavní hormony bez pochyby významnou roli.

Vzhled zhoubných i nezhoubných nádorů mléčné žlázy je velmi variabilní. Tumory se mohou vyskytovat jak solitární nebo mnohočetné. Mohou postihovat jeden i více oddílů mléčné žlázy. Mohou být tuhé nebo měkké, volně pohyblivé nebo fixované k okolním tkáním. Rozmanitá je i jejich velikost a rychlost růstu. V žádném případě tedy nelze usuzovat na typ bujení bez histologického vyšetření vzorku tkáně. Při rozhodování o množství vyšetřovaných vzorků je důležitý i fakt, že se poměrně často setkáváme s výskytem několika typů nádorů na jedné mléčné liště. Z výše uvedeného vyplývá, že názory typu „malá bulka nic neznamená“, „necháme vyšetřit jen jednu bulku ze tří“ nejsou na místě.

Terapií volby je u novotvarů mléčné žlázy chirurgický zákrok. V rámci předoperačního vyšetření je vhodné provést rentgenologické vyšetření hrudníku a ultrasonografické vyšetření dutiny břišní, které mohou odhalit případné metastázy. Rozsah zákroku volí veterinární lékař po dohodě s majitelem od odstranění samotného novotvaru (nodulektomie), , přes odoperování jednoho segmentu mléčné žlázy (mamektomie) až po celou mléčnou lištu (totální mastektomie). Na tomto místě považuji za důležité zdůraznit, že makro- a mikroskopický rozsah bujení jsou často odlišné a tak je lépe zvolit rozsáhlejší zásah, který snižuje pravděpodobnost opakování. Často se v praxi totiž setkáváme s tím, že majitel zvířete odmítá radikálnější zákrok a po několika měsících je zklamán recidivujícím bujením.

Operační zákrok lze v závislosti na histologickém určení přesného typu nádoru, výskytu metastáz a dalších faktorů (možnost odstranění kompletní primární léze, celkový stav zvířete, vztah zvířete k ošetřování, časové a finanční možnosti majitele) doplnit chemo- či radioterapií. V případě chemoterapie je vhodné podotknout, že protokoly používané u psů nejsou doprovázeny nevolností či ztrátou srsti, což jsou problémy, které majitele, v pravdě po právu, děsí obvykle na prvním místě.

V rámci rekonvalescence je vhodné zvířeti podávat doplňky krmiva, které podporují regeneraci organismu a potlačují zánětlivou reakci, která může komplikovat hojení a je doprovázena bolestí (polynenasycené mastné kyseliny v přípravku Profilaxcel). V případě hormonálně závislých novotvarů, mezi které se řadí některé novotvary mléčné žlázy, jsou na našem trhu dostupné i preparáty, u kterých byl prokázán jejich protirakovinný vliv (např. olej ze semínek granátového jablka v přípravku Profilaxcel).

V závěru bych ráda zmínila, že novotvarům mléčné žlázy u fen lze částečně předcházet. Prevenci v tomto případě představuje včasná kastrace a pravidelné prohlídky např. v rámci každoroční vakcinace.

MVDr. Pavla Holá (Radová)


logo Domácí lékárna