e-shop


nákupmí košíkkošík
přípravky v košíku: 0

Klinicky testované přípravky na přírodní bázi
Moderní způsob prevence a léčby

Srovnání výrobku


Firma EUROCAT, spol. s.r.o. distribuuje na českém trhu již několik let přírodní nutriční doplňky ze skupiny chondroprotektiv - chrupavek chránících látek. V souvislosti s jejich distribucí bylo uveřejněno několik článků vysvětlujících problematiku artrózy – degenerarivního onemocnění kloubů jako velmi častého onemocnění psů a principu její prevence a léčby. Stále se však setkáváme s dotazy ohledně konkrétního použití jednotlivých preparátů. Následující článek by měl shrnout dosavadní poznatky a zkušenosti s chondroprotektivy firmy EUROCAT a pomoci tak chovatelům s jejich správným výběrem.

Artróza – degenerativní onemocnění kloubů je velmi častým problémem psů všech plemen a věkových kategorií. Přesto, že ještě před pár lety se tomuto problému věnovala pozornost hlavně v souvislosti s plemeny velkého vzrůstu (dysplazie kyčelního kloubu), ráda bych zdůraznila, že onemocnění jejichž následkem jsou artrotické změny kloubů se v hojné míře vyskytují i u plemen středního, malého a miniaturního vzrůstu (výhřez meziobratlové ploténky, luxace pately, poúrazové stavy…). Komponenty kloubní výživy navíc přispívají k dobré kvalitě srsti a drápové rohoviny. Použití chondroprotektiv by tedy mělo být samozřejmostí ve výživě všech psů.

Při volbě nutričních doplňků kloubní výživy u svého psa by mělo každému chovateli pomoci zodpovězení následujících otázek:

1. Jak starý je můj pes?
U rostoucích psů (od narození do cca 1,5 let věku) je nutno dodat do těla dostatek kolagenu tj. vláknité komponenty kloubní chrupavky, která zajišťuje její pevnost. Pouze pojivová tkáň dobře nasycená kolagenem se může správně vyvíjet a následně mnohem lépe odolává okamžitému i dlouhodobému přetěžování. Dostatek kolagenu je mimo chrupavky velmi důležitý i pro správné založení kostry. Chondroprotektiva podávaná v období růstu jsou tak výbornou investicí pro celý život psa.

Na tomto místě je nutno zdůraznit, že přísun sebevětšího množství komponent amorfní složky chrupavky (glukosamin sulfátu, chondroitin sulfátu), pokud není dostatečně vyvinuta její nosná kostra v podobě kolagenních vláken, nemá smysl. Nejsnáze využitelná forma kolagenu - koloidní roztok jeho hydrolyzátu (vstřebatelnost z trávícího aparátu až 98 %) je na českém trhu s chondroprotektivy pouze ve dvou preparátech firmy EUROCAT:

  • ARTICAN – Hlavní komponentou tohoto přípravku je právě zmiňovaný koloidní roztok kolagenního hydrolyzátu (viz. tabulka). Přídavné látky - vitaminy skupiny B a hořčík - podporují syntézu chrupavkové matrix.
  • ARTICAN PLUS – Tato specialita je navíc obohacena o glukosamin sulfát – základní stavební kámen makromolekul tvořících amorfní složku mezibuněčné hmoty chrupavky, která zajišťuje její pružnost. Při dodržování doporučených dávek by dle dosavadních laboratorních a klinických studií i chovatelských zkušeností měl být pro rostoucí psy zcela dostačující přípravek ARTICAN.

U psů dospělých rozhoduje ve volbě chondroptotektiv jejich zatížení (sport, gravidita…) a očekávaná (plemenné predispozice, úraz jedné končetiny zatěžující končetiny ostatní…) či již vzniklá nemocnost pohybového aparátu. Tyto otázky budou probrány dále.

Obdobné by mělo být i rozhodování u psa stárnoucího. Na tomto místě bych ráda upozornila na snadnou vstřebatelnost kolagenního hydrolyzátu z přípravků ARTICANARTICAN PLUS. Trávící aparát geriatrického pacienta totiž již obvykle není tak výkonný jako u psů mladších věkových kategorií a pouze v těchto preparátech je kolagen již ve formě velmi malých částic, které není nutno po jejich polknutí dále zpracovávat v žaludku či střevě, ale mohou být rovnou vstřebávány do krevního oběhu.

2. Jak je můj pes zatěžován?
Pohybový aparát psa může být nadměrně zatěžován ze dvou hlavních důvodů - nadváhou a zvýšenou fyzickou námahou (agility, dostihy, psí spřežení…). V obou případech je vhodné podporovat obě složky kloubní chrupavky tj. kolagen pro udržení pevnosti i amorfní složku pro dokonalou pružnost. Při zvýšené námaze lze tedy jednoznačně doporučit preparát ARTICAN PLUS.

3. Trpí můj pes onemocněním pohybového aparátu? V jaké fázi?
Jak jsem již zmínila výše, s nemocemi pohybového aparátu se ve veterinární praxi setkáváme u všech plemen. Pokud se nám nepodaří onemocnění předejít, je nutno rozlišit „fázi akutní“ spojenou s bolestí, omezením pohyblivosti případně i celkovým diskonfortem psa a „fázi klidovou“, kdy nejsou klinicky viditelné příznaky, ale majitel si je onemocnění vědom (rentgenologicky zjištěná displazie kyčelního kloubu ) a snaží se tlumit jeho další rozvoj.

Ve fázi akutního zhoršení je na prvním místě snaha o ulevení od bolesti. V tuto chvíli je nutno zdůraznit bezpodmínečné kontaktování a přísnou spolupráci s veterinárním lékařem. o nasazení analgetik (látek tlumících bolest) by měl rozhodovat jedině zvěrolékař. Mnohé léky používané při obdobných potížích u lidí jsou zvířaty totiž špatně snášeny a mohou způsobit například žaludeční vředy. u některých onemocnění jako např. výhřez meziobratlové ploténky není obvykle úplné utlumení bolesti ani žádoucí. Bolest zde totiž působí jako tzv. přírodní dlaha a brání zvířeti v nadměrném pohybu, který by mohl problém ještě zhoršit. Pokud Vám veterinární lékař doporučí doplněk kloubní výživy tlumící zánět a bolest kloubů pak je na místě preparát PROGLYCAN. Tento přípravek je specifický vysokým obsahem glukosamin sulfátu na úkor kolagenu. Tato obměna je zde zcela na místě, neboť u této látky byl prokázán dlouhodobý protizánětlivý a analgetický účinek.

V klidové fázi - u psů s podezřením na vznikající artrotické změny či po přeléčení akutní fáze kloubních onemocnění je vhodné nadále podporovat dobrý stav kloubních chrupavek přípravkem ARTICAN PLUS. Do_ůstatečným zásobením těla komponentami složky vláknité i amorfní kloubní chrupavky by mělo dojít ke zpomalení či zastavení progrese onemocnění a ke zmírnění jeho klinických projevů. Dlouhodobě je tak nutno psa respektive jeho pohybový aparát šetřit. To znamená udržovat jeho tělesnou hmotnost na dolní hranici optima daného plemene a omezovat jeho pohybovou aktivitu.

4. Nestačí mému psovi příjem živin z běžného krmení?
Strava psů v České republice je stále velmi rozmanitá. u svých pacientů se setkávám s krmením doma vařeným, konzervami i komerčními granulemi. Jak vyplyne z následujících řádek 99% krmných dávek však vyžaduje přídavek kvalitních chondroprotektiv.

Jakýmkoliv nakombinováním klasických komponent doma připravované krmné dávky se nám nepodaří dodat do organismu dostatečné množství složek kloubní chrupavky. Mýtus o kuřecích chrupavkách jako záruce zdravých kloubů a lesklé srsti byl snad definitivně překonán. Obdobná situace nastává i při zkrmování konzerv.

Bohužel i většina granulí do dnešní doby zcela postrádá přídavek chondroprotektiv. Použití komerčních krmiv renomováných značek bylo a je bezesporu zárukou nejkvalitnější výživy psa. Přídavek kolagenu či glukosaminů v dostatečné dávce je však výsadou jen pár špičkových krmení. Otázkou zde i nadále zůstává jejich vstřebatelnost z trávícího traktu psa (využitelnost koloidního roztoku kolagenního hydrolyzátu organismem nebyla doposud překonána a tuto formu nelze zakomponovat do granulovaných krmiv).

5. Jak bude můj pes preparát přijímat?
Přípravky ARTICANARTICAN PLUS jsou distribuovány ve formě koloidního roztoku. To, že se jedná o roztok koloidní, je zárukou maximální využitelnosti jeho komponent (roztok kolagenu ve formě chelatonu zaručuje vstřebatelnost kolem 40% a forma roztoku koloidního až 98%!). Tekutá forma je snadno dávkovatelná (10 ml na 20 kg živé hmotnosti a den) a většinou psů je dobře přijímána po přidání do krmiva (doma vařeného i konzerv či granulí) či nápoje.

Preparát PROGLYCAN je ve formě kapslí, které by měly být podávány přímo do tlamy nebo v malém soustu.

Dobrým nápadem firmy EUROCAT doplňujícím paletu chondroprotektiv je ARTICAN PLUS. Jedná se o ochucené tablety velikosti cca šumivých vitamínů s poměrně vysokým obsahem hydrolyzovaného kolagenu (viz tabulka) a s přídavkem antioxidantů (extrakt z rostliny Yucca sidigera a vitamíny E a C). Pes tak formou pamlsku získává komponenty nutné pro správný vývoj pohybového aparátu i pro tlumení jeho případných zánětlivých změn. Tablety jsou nelepivé, nedrolivé a jistě je ocení příznivci zdravé odměny z kapsy ať už na cvičáku, u veterináře či při pouhé procházce parkem se svým poslušným a zdravým čtyřnohým miláčkem.

tabulka

Opakovat na závěr již dlouho „omílaná“ pravidla o nutnosti včasné a důkladné prevence a poctivé spolupráce s veterinárním lékařem během diagnostiky i terapie onemocnění pohybového aparátu by se mohlo zdát zbytečné. a tak se omezím na pouhé přání pevného zdraví Vašich psů za přispění vhodně zvolených chondroprotektiv.

MVDr. Pavla Holá (Radová)


logo Domácí lékárna