e-shop


nákupmí košíkkošík
přípravky v košíku: 0

Klinicky testované přípravky na přírodní bázi
Moderní způsob prevence a léčby

Kočičí rýmaKočičí rýma je laický název pro velmi časté a snadno se šířící onemocnění horních cest dýchacích, odborně nazývané infekční rinotracheitida neboli herpesvirová infekce koček. Jedná se o virové onemocnění, které je problémem hlavně v chovech s vyšší koncentrací zvířat či špatnými zoohygienickými podmínkami. Kočičí rýma je nebezpečná hlavně pro koťat či dospělá zvířata s jiným onemocněním oslabujícím imunitní systém (např. FIV, FeLV). V boji proti této infekci hrají důležitou roli správná hygiena chovu, včasná a pravidelná vakcinace a podpora dobré imunity (např. podávání přípravku Lysinviral gel ohroženým zvířatům).

Původcem infekční rinotracheitidy je herpesvirus označovaný FHV-1. Tento virus je nebezpečný pro všechny kočkovité šelmy. Pes či člověk se jím však nenakazí. K infekci dochází po přímém kontaktu s nakaženým zvířetem či výměšky z jeho dýchacích cest či očí. Možné je i šíření viru chovatelskými pomůckami či kontaminovanými povrchy jako je například oděv ošetřovatele či misky. Velmi nebezpeční jsou tak zvaní asymptomatičtí nosiči neboli zvířata, která nevykazují příznaky onemocnění, ale virus vylučují a nekontrolovaně šíří.

Klinické příznaky tohoto onemocnění se liší dle věku a celkového stavu zvířete. Na počátku jsou kočky obvykle netečné a nechtějí přijímat potravu. Později se přidává kýchání, které nabírá na intenzitě a zpočátku vodnatý výtok z nozder se mění na hnisavý. Dále nastupuje horečka dosahující až 40C. Velmi často jsou postižené i oči – dochází k zánětu spojivek (mhouření zarudlých očí, světloplachost) až tvorbě rohovkových vředů. Oční víčka mohou být slepena hnisem a v okolí očí dochází k zánětu kůže. Postižená zvířata mohou výrazně slinit a v tlamičce můžeme pozorovat afty až hluboké vředy. U březích koček může po infekci FHV-1 dojít k potratu nebo koťata hynou velmi brzy po narození. Kočky, které překonají akutní infekci mohou celoživotně trpět jejími následky - nosní sliznice je náchylná k jakýmkoliv infekcím.

Pro diagnostiku infekční rinotracheitidy jsou důležité zejména klinické příznaky. Nápomocný může být i výtěr z oční spojivky či odběr krve pro sérologické vyšetření. Obě posledně jmenované metody slouží k odlišení FHV-1 od jiných původců „kočičí rýmy“ jako jsou např. kalicivirus či chlamidie.

Vzhledem k tomu, že infekční rinotracheitida je virové onemocnění, neexistuje proti ní specifická léčba. Stav se dá přirovnat k lidské chřipce, kdy je možné použít podpůrné přípravky, které uleví od jednotlivých příznaků či podpoří imunitní systém postiženého jedince. Neexistuje však konkrétní lék, který by zničil původce onemocnění tak jako známe např. účinek antibiotik na bakterie u angíny. U kočičí rýmy bychom se měli na prvním místě snažit uvolnit zvířeti dýchací cesty – šetrné očištění nozder, odsávání nově se tvořícího sekretu. U vážnějších případů je nutná hospitalizace a přísun kyslíku pomocí inhalačního boxu či dokonce intubace (zavedení hadičky přivádějící okysličený vzduch) do dýchacích cest. Vzhledem k tomu, že postižená zvířata obvykle nepřijímají potravu (kočka je velmi závislá na čichu, který v důsledku rýmy ztrácí a navíc má často bolavé léze v dutině ústní) je nutné také podat infuzní roztok do žíly. Co nejdříve se ale snažíme, aby začala kočka přijímat hodnotnou potravu do žaludku. Pokusíme se o to asistovaným krmením mírně ohřátých (teplo uvolňuje vůni) atraktivních pochoutek z ruky. Nedílnou součástí léčby je i podání antibiotik, která působí proti takzvaným sekundárním bakteriálním infekcím (tj. bakterie osídlují sliznice, které primárně narušila infekce FHV-1). Při postižení očí, je nutné pravidelné čištění očí i jejich okolí. Dle stupně postižení veterinární lékař doporučí antibiotickou mast či kapičky a další odborné zásahy.

Proti herpesvirové infekci koček existují vakcíny. V dnešní době se obvykle používají kombinované vakcíny, které kromě FHV-1 obsahují i calicivirus a další původce onemocnění. S očkováním je vhodné začít ve věku 6-9 týdnů. Dle konkrétní očkovací látky následují přeočkování v několikatýdenních a následně ročních intervalech.

U koček, které onemocní infekční rinotracheitidou nebo v chovech, kde se toto onemocnění vyskytlo, je vhodné podat zvířatům imunostimulační přípravky, které zmírní klinické příznaky onemocnění a omezí jeho šíření mezi zvířaty. Tyto preparáty fungují na několika principech a existují v několika formách (injekce, doplňky do krmiva). Pro kočky velmi dobře přijímanou formou je gel, který lze buď přidat do krmné dávky nebo aplikovat na hřbet tlapky, odkud si ho obvykle velmi čistotná kočka slízne v rámci osobní hygieny. Na českém trhu je v současné době dostupný přípravek Lysinviral gel. Kromě pro kočky dobře přijímané formy a snadného dávkování je jeho nespornou výhodou to, že se jedná o produkt na přírodní bázi.

MVDr. Pavla Holá (Radová)


logo Domácí lékárna