e-shop


nákupmí košíkkošík
přípravky v košíku: 0

Klinicky testované přípravky na přírodní bázi
Moderní způsob prevence a léčby

ARTICAN - klinická studie


Efekt podávání ARTICANU na klinické projevy osteoartrózy u psa

Degenerativní procesy kloubů (zahrnující osteoartrózu a dysplazii kyčle) jsou patologiemi silně převládajícími u psa. Nedávné studie ukázaly pozitivní působení mezi předcházejícím podáváním a fyziologií kloubní chrupavky. Od těchto prací se zdá jisté, že destrukce komponentů hyalinní chrupavky, hlavně kolagenu je to primární ve fyziopatologii kloubních degenerativních procesů. Předmětem této studie je zhodnotit efekt podávání hydrolyzovaného kolagenu obohaceného o hořčík a vitamíny skupiny B na různé artrotické procesy u psa. Speciální pozornost byla dána na vývoj příznaků zvířat se vztahem k jeho mobilitě jako indicie vývoje nemoci.

ZKOUMANÝ VZOREK a METODY

Skupina 45 psů ve věku 6-14 let s problémy osteoartrózy s klinickými projevy kulhání, bolesti a kloubním praskáním byla monitorována v průběhu dvou týdnů před léčením a v průběhu a po podávání ARTICANU. 
Artican smíchaný s normální stravou byl podáván v dávce 0,5 g/kg živé váhy psa jednou denně v průběhu dvou měsíců. V prů-běhu zkoumání zvířata neužívala žádné medikamenty a výsledky byly hodnoceny podle následujících kriterií:- 0 = žádné zlepšení

- + = lehké zlepšení

- ++ = mírné zlepšení

- +++ = dobré zlepšení

- ++++ = vynikající zlepšeníKromě účinnosti se hodnotila i tolerance k produktu, snadnost „ posología“, právě tak nepřítomnost vedlejších účinků.

 Výsledky:

Ze 45 studovaných případů jich 15 ne-dokončilo: 3 kvůli úmrtí a 12 zvířat nemohlo uskutečnit z různých důvodů závěrečné hodnocení.

Ze 30 zvířat, která dokončily studii : u 6 zvířat (20 % zkoumaných) byl klinický stav na konci léčení kvalifikován jako vynikající v celkovém zlepšení pohyblivosti s totálním vymizením klinických symptomů, u dalších 12 zvířat (40% zkoumaných) byla odpověď na léčení zlepšení stavu, které bylo hodnoceno jako dobré se zlepšením téměř totálním, 6 zvířat (20% zkoumaných) se zlepšilo 
v pohyblivosti s významnou redukcí symptomů a bylo hodnoceno jako mírné zlepšení, 3 zvířata (10% zkoumaných) se zlepšila lehce a jenom 3 zvířata (10%) nedošlo k odpovědi na léčení (graf 1-2).


Závěr:

Získaná data v této práci ukázala, že podávání Articanu v odpovídající denní dávce je nutričním přínosem s vyzkoušenou účinností v léčení osteoartrózy. u 60% zkoumaných zvířat studie prokázala významná zlepšení ve vývoji artrotického procesu kvalifikovaného jako dobrá nebo vynikající. Můžeme tedy uzavřít tím, že Artican je doplněk výživy s využitím k léčení dysplazie kyčle a artrózy u psů.

NA STUDII SE PODÍLELI:

- Clinica Centre Medic Veterinári de Barcelona

- Clinica Canis ( Girona )

- Clinica Veterinaria Dodctors Florit – Casas ( Barcelona )

- Clinica Rosaberti ( Barcelona )

- Clinica Sagrada Família ( Barcelona )


logo Domácí lékárna