e-shop


nákupmí košíkkošík
přípravky v košíku: 0

Klinicky testované přípravky na přírodní bázi
Moderní způsob prevence a léčby

Terapie artrosy


Terapie artrosy
Artrosa je degenerativní nezánělivé onemocnění kloubů, většinou nosných, které postihuje chrupavku, kloubní pouzdro, kost i okolní tkáně. Toto onemocnění způsobuje bolesti, dyskomfort při pohybu a následné omezení až zcela vymizení hybnosti kloubu. Terapie je komlexní a zahrnuje režimová opatření (snížení váhy, rehabilitace, změna životního stylu, pracovního nasazení), fysikální léčba (rehabilitace, balneoterapie), medikamentosní léčby (analgetika, antiflogistika, antirevmatika, chondroprotektiva) až po operační léčbu (odstranění výstelky kloubu, korekční osteotomie až náhradu kloubu). Jednou z možností léčby medikamentosní, jak je uvedeno výše, jsou tzv. chodroprotektiva. Jedná se o léky, které takto pojmenoval australský revmatolog Ghosh v roce 1991, a které mají napomoci, jak název napovídá, ochraně chrupavky (chondros-chrupavka, protektiva-ochrana), neboli lépe, podpořit strukturu a funkci chrupavky. Protože tento efekt nebyl u žádného „chondroprotektiva“ zatím zcela jasně prokázán, není vhodné takto tyto léky pojmenovávat. Přestože nebyl prokázán „ochranný efekt, byl zjištěn symptomatický účinek léků, který se projevil nejprve po určitém pomalém začátku a přetrvával dlouhodobě. Proto se tyto léky nazývají příhodně SYSADOA (Sympomatic, Slow Acting Drugs against Osteoartritis). Mezi účinné složky těchto léků patří látky, které se většinou vyskytují v chrupavce, jako je chondroitinsulfát, glykosamin, kys. hyaluronová, různé formy kolagenu apod. Stejný účinek vykazují však i některé látky, které nemají s chrupavkou nic společného. Relativně snadná dostupnost a bezpečnost většiny těchto látek umožnila nabízet je jako doplňky potravy, volně dostupné a užívat je bez lékařského předpisu. Bohužel účinnost těchto látek není, přes stejný chemický vzorec, stejná. Záleží asi na čistotě látky, způsobu výroby a původu základních surovin. Posoudit účinnost jednotlivých léků ale i potravinových doplňků je možné pouze na základě hodnověrných studií, kdy je srovnáván účinek léků nezávislým pozorovatelem, který neví jaký lék pacient užíval. Tyto studie se nazývají „slepé studie“ a účinek léků je porovnáván buď s placebem (neúčinná bezpečná látka ve formě stejné s účinnou látkou) a nebo s jinou účinnou látkou, kdy se srovnává relativní stupeň účinnosti. Pouze na základě takto zhotovených, statisticky významných (tj. na dostatečném množství pacientů sledovaných) studií, je možné posoudit kvalitu daného léku.
Prakticky jediná studie, která podobnými postupy sledovala účinnost potravinového doplňku, který by bylo možné zařadit mezi tzv. chondroprotektiva, byla studie, která probíhala na několika ortopedických a revmatologických pracovištích v Čechách a srovnávala účinnost kolagenního lyzátu a glykosaminu.

Princip studie

Pacientům, kteří trpěli osteoartrosou kolenních koubů určitého stupně, byl podáván po dobu 3 měsíců lék, který byl buď kolagenní lyzát, nebo glykosamin v dávce, která je běžně užívána. Pacienti byli pravidelně sledováni a byl hodnocen jejich stav. Teprve po skončení studie a vyhodnocení všech sledovaných faktorů bylo rozlišeno, který ze sledovaných pacientů užíval první a který druhou látku. Tyto údaje byly návzájem srovnány
Jednalo se tedy o typickou multicentrickou, oslepou studii sledování účinnosti léku a jeho nežádoucích účinků.

VÝSLEDKY:

V této studii bylo zjištěno jasné zlepšení a významné rozdíly jak u kloubní bolesti tak u symptomů pacientů s OAK léčených EHC (colatech®). Průměrné snížení od počátku do týdne 2, 4, 8 a 12 u EHK 10g jednou denně respektive u GS 1,5g bylo: redukce intenzity bolesti OAK u cílového kolene: 0,18 , 0,97, 1,63 a 2,14 u colatech® a 0,04 , 0,23, 0,57 a 0,86 u glukosaminu (p<0,05). WOMAC index poklesl na < 15 bodů při poslední návštěvě (90.den) u 16 pacientů s colatech® (34,04%) (p<0,05) a u 6 pacientů s glukosaminem (13,04%). Index celkového skóre u bolestivých kloubů: colatech® 1,6 (p<0,05) a glukosamin 1,8. Index celkového skóre pro oteklé klouby: colatech® 0,5 (p<0,05) a glukosamin 0,7. Celkové zhodnocení účinku, provedeného pacienty jako součet zlepšení „dobrý a ideální“ 80,8% pro colatech® a 46,6% pro glukosamin (p<0,05). EHK (colatech®) ukázal výrazně větší zlepšení než GS v Dotazníku SF-36 kvality života v indexu fyzického zdraví (42,0 pro colatech a 40,0 pro glukozamin).(tj. EHK je téměř 2x účinnější, GS dosahuje jen 57,6% účinnosti EHK).

Incidence vedlejších účinků byla podobná v obou skupinách. Oba přípravky, jak EHK (colatech®), tak i GS byly dobře tolerovány.

ZÁVĚRY:

V tomto pokusu byl EHK (colatech®) účinnější než GS při mírnění bolesti a handicapu. EHK 10g poskytnul efektivní úlevu od bolesti u pacientů s OAK s lepším účinkem než GS 1,5g jednou denně a oba přípravky byly dobře tolerovány.
Artrosa je degenerativní nezánělivé onemocnění kloubů, většinou nosných, které postihuje chrupavku, kloubní pouzdro, kost i okolní tkáně. Toto onemocnění způsobuje bolesti, dyskomfort při pohybu a následné omezení až zcela vymizení hybnosti kloubu. Terapie je komlexní a zahrnuje režimová opatření (snížení váhy, rehabilitace, změna životního stylu, pracovního nasazení), fysikální léčba (rehabilitace, balneoterapie), medikamentosní léčby (analgetika, antiflogistika, antirevmatika, chondroprotektiva) až po operační léčbu (odstranění výstelky kloubu, korekční osteotomie až náhradu kloubu). Jednou z možností léčby medikamentosní, jak je uvedeno výše, jsou tzv. chodroprotektiva. Jedná se o léky, které takto pojmenoval australský revmatolog Ghosh v roce 1991, a které mají napomoci, jak název napovídá, ochraně chrupavky (chondros-chrupavka, protektiva-ochrana), neboli lépe, podpořit strukturu a funkci chrupavky. Protože tento efekt nebyl u žádného „chondroprotektiva“ zatím zcela jasně prokázán, není vhodné takto tyto léky pojmenovávat. Přestože nebyl prokázán „ochranný efekt, byl zjištěn symptomatický účinek léků, který se projevil nejprve po určitém pomalém začátku a přetrvával dlouhodobě. Proto se tyto léky nazývají příhodně SYSADOA (Sympomatic, Slow Acting Drugs against Osteoartritis). Mezi účinné složky těchto léků patří látky, které se většinou vyskytují v chrupavce, jako je chondroitinsulfát, glykosamin, kys. hyaluronová, různé formy kolagenu apod. Stejný účinek vykazují však i některé látky, které nemají s chrupavkou nic společného. Relativně snadná dostupnost a bezpečnost většiny těchto látek umožnila nabízet je jako doplňky potravy, volně dostupné a užívat je bez lékařského předpisu. Bohužel účinnost těchto látek není, přes stejný chemický vzorec, stejná. Záleží asi na čistotě látky, způsobu výroby a původu základních surovin. Posoudit účinnost jednotlivých léků ale i potravinových doplňků je možné pouze na základě hodnověrných studií, kdy je srovnáván účinek léků nezávislým pozorovatelem, který neví jaký lék pacient užíval. Tyto studie se nazývají „slepé studie“ a účinek léků je porovnáván buď s placebem (neúčinná bezpečná látka ve formě stejné s účinnou látkou) a nebo s jinou účinnou látkou, kdy se srovnává relativní stupeň účinnosti. Pouze na základě takto zhotovených, statisticky významných (tj. na dostatečném množství pacientů sledovaných) studií, je možné posoudit kvalitu daného léku.

Prakticky jediná studie, která podobnými postupy sledovala účinnost potravinového doplňku, který by bylo možné zařadit mezi tzv. chondroprotektiva, byla studie, která probíhala na několika ortopedických a revmatologických pracovištích v Čechách a srovnávala účinnost kolagenního lyzátu a glykosaminu.

Princip studie

Pacientům, kteří trpěli osteoartrosou kolenních koubů určitého stupně, byl podáván po dobu 3 měsíců lék, který byl buď kolagenní lyzát, nebo glykosamin v dávce, která je běžně užívána. Pacienti byli pravidelně sledováni a byl hodnocen jejich stav. Teprve po skončení studie a vyhodnocení všech sledovaných faktorů bylo rozlišeno, který ze sledovaných pacientů užíval první a který druhou látku. Tyto údaje byly návzájem srovnány

Jednalo se tedy o typickou multicentrickou, oslepou studii sledování účinnosti léku a jeho nežádoucích účinků.

VÝSLEDKY:

V této studii bylo zjištěno jasné zlepšení a významné rozdíly jak u kloubní bolesti tak u symptomů pacientů s OAK léčených EHC (colatech®). Průměrné snížení od počátku do týdne 2, 4, 8 a 12 u EHK 10g jednou denně respektive u GS 1,5g bylo: redukce intenzity bolesti OAK u cílového kolene: 0,18 , 0,97, 1,63 a 2,14 u colatech® a 0,04 , 0,23, 0,57 a 0,86 u glukosaminu (p<0,05). WOMAC index poklesl na < 15 bodů při poslední návštěvě (90.den) u 16 pacientů s colatech® (34,04%) (p<0,05) a u 6 pacientů s glukosaminem (13,04%). Index celkového skóre u bolestivých kloubů: colatech® 1,6 (p<0,05) a glukosamin 1,8. Index celkového skóre pro oteklé klouby: colatech® 0,5 (p<0,05) a glukosamin 0,7. Celkové zhodnocení účinku, provedeného pacienty jako součet zlepšení „dobrý a ideální“ 80,8% pro colatech® a 46,6% pro glukosamin (p<0,05). EHK (colatech®) ukázal výrazně větší zlepšení než GS v Dotazníku SF-36 kvality života v indexu fyzického zdraví (42,0 pro colatech a 40,0 pro glukozamin).(tj. EHK je téměř 2x účinnější, GS dosahuje jen 57,6% účinnosti EHK).

Incidence vedlejších účinků byla podobná v obou skupinách. Oba přípravky, jak EHK (colatech®), tak i GS byly dobře tolerovány.

ZÁVĚRY:

V tomto pokusu byl EHK (colatech®) účinnější než GS při mírnění bolesti a handicapu. EHK 10g poskytnul efektivní úlevu od bolesti u pacientů s OAK s lepším účinkem než GS 1,5g jednou denně a oba přípravky byly dobře tolerovány.

Doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc. MBA,
přednosta ortopedické kliniky na UK 2.LF Motol

GELMODEL PREMIUM

GELMODEL PREMIUM

Indikace

  • klouby – pojivová tkáň
  • příjemná chuť
  • vysoká stabilita
  • lehká stravitelnost
  • dlouhá trvanlivost
  • garance kvality všech šarží

více


logo Domácí lékárna