e-shop


nákupmí košíkkošík
přípravky v košíku: 0

Klinicky testované přípravky na přírodní bázi
Moderní způsob prevence a léčby

Přírodní cestou proti giardióze


Giardióza je známé parazitární onemocnění trávícího aparátu zvířat i lidí, které je rozšířeno po celém světě včetně zemí s vysokým hygienickým standardem. u postižených jedinců způsobuje opakované průjmy, které mohou vést k celkovému oslabení organismu, poruchám růstu a podobně. Onemocnění se snadno šíří orofekální cestou mezi zvířaty v chovu a zatím nebyl zcela vyloučen ani možný přenos ze zvířat na člověka. Na českém trhu veterinárních přípravků je již delší dobu preparát na přírodní bázi, jehož hlavním účinkem by měla být právě eliminace původce tohoto onemocnění u psů. Kromě toho lze při jeho užívání sledovat i vliv na optimální složení střevní mikroflóry tzv. účinek prebiotický. Pro majitele psů pak bude jistě zajímavá i schopnost tohoto preparátu omezovat zápach moči a exkrementů zvířat.

Giardióza (starší název lamblióza) patří mezi nejrozšířenější onemocnění parazitárního původu trávícího systému psů. Jejím původcem je prvok – jednobuněčný živočich, zvaný Giardia lamblia. Jeho vegetativní (tj. rostoucí a množící se) stádia zvaná trofozoity se lokalizují v tenkém střevě, kde se přichycují na povrch sliznice. Jejich působením dochází ke zkracování střevních klků, atrofii kartáčového lemu a následně k omezení vstřebávání tuků, některých vitamínů a zinku do organismu. Po namnožení začne parazit tvořit klidová velmi odolná stádia tzv. cysty, které jsou vylučovány trusem. Tak kontaminují vodu a prostředí a po jejich pozření jiným živočichem či člověkem se uzavírá jejich životní cyklus.

Hlavním klinickým projevem giardiózy jsou průjmy různé intenzity s vysokou tendencí k recidivám. Psi ztrácejí na kondici, zhoršuje se jim kvalita srsti a podobně. Ke klinickým projevům obvykle dochází u mláďat, nebo u jedinců postižených jiným onemocněním, či jinak oslabených.U některých zvířat je Giardia schopna navodit hypersenzitivní reakci, která se projevuje kožními změnami. Velmi časté je však i tzv. asymptomatické (tj. bez klinických projevů) nosičství, které přispívá k rychlému šíření původce tohoto onemocnění.

Infekci lze potvrdit parazitologickým vyšetřením trusu. Problém diagnostiky spočívá v nepravidelném a přerušovaném vylučování cyst. u jednotlivých pacientů je nutné vyšetřit 3 až 5 vzorků trusu odebraných v průběhu týdne.

Terapie byla do dnešní doby otázkou opakovaného podávání chemických preparátů jako např. metronidazol či fenbedazol. Na českém trhu s veterinárními nutričními doplňky je dostupný přírodní preparát Vet regul. Jeho hlavním účinkem je schopnost ničit vegetativní stadia i spory Giardie lamblie. Za tuto funkci vděčí tento preparát své hlavní složce - extraktu z pouštní rostliny Yucca sidigera. Konkrétně pak tzv. saponinům. Tyto látky mají schopnost narušovat buněčné membrány – struktury tvořící vnější plášť mikroorganismů, nutné pro jejich přežití. Saponiny procházejí trávícím preparátem beze změn své chemické struktury a nedochází k jejich vstřebávání do organismu. Doposud nebyly popsány žádné negativní vedlejší účinky ani kontraindikace (na rozdíl např. od benzodiazepinů kontraindikovaných pro svou mutagenitu a teratogenitu u gravidních fen). Vzhledem k přetrvávající nepříznivé epizootologické situaci (prevalence v populaci psů v ČR se pohybuje kolem 5,5%) je nutné ošetřit všechny jedince vylučující cysty bez ohledu na intenzitu klinických příznaků. Při zjištění giardiózy u některého zvířete ve společném chovu je doporučováno přeléčit všechna chovaná zvířata.

Kromě antiprotozoického účinku Vet regulu stojí za zmínku jistě i jeho efekt prebiotický, tedy schopnost omezovat postantibiotické či jinak způsobené dismikrobie. Vet regul jako komplex tedy představuje nutriční doplněk, který reguluje v několika směrech zdravý stav a správnou funkci gastrointestinálního aparátu psů. Kromě tohoto léčebného efektu si jistě získá oblibu mezi chovateli i schopností omezovat zápach moči a exkrementů zvířat.

MVDr. Pavla Holá (Radová)


logo Domácí lékárna