e-shop


nákupmí košíkkošík
přípravky v košíku: 0

Klinicky testované přípravky na přírodní bázi
Moderní způsob prevence a léčby

ARTICAN - Vědecká monografie


ARTRÓZA: INVALIDIZUJÍCÍ PROCES

Poškozování kloubů je fyziopatologický proces silně převládající u zvířat se zvýšenou váhou, který je navíc způsobován a zhor-šován genetickými predispozicemi určitých ras na dysplazii kyčle. V těchto případech je nepostradatelná správná výživa chondrocytů, vysoce specializovaných buněk chrupavky, odpovědných za syntézu kolagenních vláken formujících se do síťové struktury hyalinní chrupavky, ze základních aminokyselin, které zvířecí organismus není schopen syntetizovat a tudíž musí být dodávány prostřednictvím diety. Adekvátní přínos zmíněných aminokyselin je proto klíčovým faktorem pro utváření vhodných podmínek stimulujících syntézu kolagenu a tímto způsobem posilování chrupavky kloubů.DISPLAZIE KYČLE: KLOUBNÍ PROBLÉM

Dysplazie kyčle je porucha postnatálního vývoje charakterizovaného různým stupněm ochablosti kyčelních kloubů což je určující pro předčasné nebo dlouhodobé subluxace, které pak vedou k různým stupňům ztráty kloubní jamky a k zarovnání hlavice kosti stehenní končící osteoartrózou. Někdy má své místo v degeneraci kloubní chrupavky zánětlivý proces. Klinické studie prokazují účinnost průběžného podávání ARTICANU na dysplazii kyčelních kloubů a významnou redukci bolesti, zvyšujíc tak pohyblivost zvířete.ARTICAN: VÝŽIVA KLOUBŮ PSA

Všechny buňky těla potřebují správnou výživu. V případě specializovaných buněk kloubů je potřebná adekvátní syntéza kolagenu, která dovoluje obnovit vlákna kloubní chrupavky, která byla poškozena. Ačkoli za normálních okolností má organismus kapacitu pro syntézu větší části komponent chrupavky, přirozená destrukce produkovaná artrózou vyžaduje doplňující přínos potřebných aminokyselin pro její syntézu.

Zóna I: povrchová, přilehlá na kloubní prohlubeň s buňkami uspořádanými horizontálně a vlákny tangenciálně k povrchu.

Zóna II: střední nebo přechodná s oblými nebo oválnými buňkami s dispozicí k naho-dilosti.

Zóna III: hluboká nebo radiální s buňkami náchylnými k uspořádání ve sloupcích kolmých k povrchové vrstvě.

Zóna IV: kalcifikovaná nebo hluboká, v pří-mém kontaktu se subchondrální kostí, má řídké rozvrstvení buňek a mezibuňečný matrix je vyplňen krystaly soli vápníku.


Artican posiluje klouby psa dodáváním základních ami-nokyselin pro syntézu kolagenu, který touto formou zajišťuje regeneraci a tím i jejich správnou funkci. Kontinuální podávání Articanu dodává adekvátní množství enzymaticky hyd-rolyzované želatiny extrahované z přírodního kolagenu jednak základními aminokyselinami pro syntézu kolagenu (hlavní komponenty chrupavky kloubů) a jednak koenzymy (vitamíny skupiny B) a kofaktory (hořčík), které urychlují bílkovinnou syntézu.Klinické studie ukázaly, že podávání Articanu v doporučené denní dávce v průběhu období ne menším než dva měsíce, zlepšuje stav prakticky totálně u psů s artrózou v první fázi a dysplazií kyčlí v různých hodnocených parametrech, jak klinických symptomů (různé typy bolesti), kloubní pohyblivosti, praskání , navíc i v důležitých zlepšení u různých testů pohyblivosti.Stejně tak jak dochází k progresivnímu poškození kloubů v průběhu dlouhých let, nelze čekat jejich funkční obnovu okamžitě. Proto úspěch strategie obnovy je určen přínosem základních aminokyselin, hořčíku a vitamínů skupiny B po období několika měsíců. Začlenění denní dávky Articanu do stravy zvířete po období minimálně dvou měsíců zlepší významně vývoj poškozených kloubů.

ARTICAN JAKO PEČOVATEL o SRST

Strukturální analogie mezi kolagenem a kreatinem srsti dělá z Articanu výběrový dietní do-plněk pokud je srst poškozena nebo oslabena. Vnášení denní dávky Articanu způsobuje po-sílení srsti. Klinické studie demonstrovaly, že denní konzumace želatiny zlepšuje její konzistenci (soudržnost) a zabraňuje jejímu vypadávání. Proto jí Artican přináší možnosti zlepšení prostřednictvím absolutně přírodního léčení prostého jakýchkoli sekundárních efektů se zřetelem na srst zvířete.

ARTICAN - složení

JEDNA DÁVKA 10g ARTICANU (pro 20 kg váhy psa) PŘINÁŠÍ DO ORGANISMU

Kolagen je základní komponentou struktury kloubní chrupavky. Každá dávka Articanu obsahuje enzymaticky hydrolyzovanou želatinu extrahovanou z kolagenu, který přináší základní aminokyseliny pro jeho syntézu v identických proporcích:
Kyselina asparagová, threonin, serin, kyselina glutamová, glycin, alanin, cystin, valin, hydroxyprolin, prolin, tryptophan, methionin, tyrosin, leucin, fenylalanin, lysin, arginin, hystidin, isoleucin.

Uhličitan hořečnatý: hořčík je jeden z nej-četnějších kationtů buněčné tekutiny, jedním ze základních elektrolytů organismu. Je ko-faktorem mnoha enzymatických systémů a hraje základní úlohu ve svalové kontraktibilitě, fosforizaci a nervovém přenosu. Aktivně se podílí na syntéze proteinů.


Vitamín B1 (Thiamin) reguluje metabolismus uhlohydrátů a podporuje funkce centrálního nervového systému.Vitamín B2 (Ryboflavin) je základem pro správné energetické využití živin, které jsou pozřeny. Právě tak funguje jako nepostradatelný koenzym v metabolických oxidačních a štěpných procesech, navíc má dominantní úlohu v buněčném dýchání.

Vitamín B5 (termostabilizační faktor růstu) je částí koenzymu A, který hraje důležitou úlohu v metabolismu proteinů a uhlohydrátů

Vitamín B6 (Pyridoxin) se zhusta zapojuje do metabolismu aminokyselin a proto metabolicky reguluje syntézu proteinů. Jeho účast je základní pro nervovou tkáň, efektivně se podílí na zlepšení různých poruch jako je periferní neuritis.

MVDr. Pavla Holá (Radová)


logo Domácí lékárna