e-shop


nákupmí košíkkošík
přípravky v košíku: 0

Klinicky testované přípravky na přírodní bázi
Moderní způsob prevence a léčby

Polemika z pohledu veterinárního lékaře k přípravkům Artidual a Artican.


Preparáty, nutriční doplňky - Artidual a Artican, používá naše pracoviště již několik let. Níže uvedené poznatky jsou krátkým shrnutím poznatků celého týmu veterinárních lékařů naší kliniky, kteří se každodenně s problematikou alterace pohybu setkávají v naší ordinaci. Myslím, že je velmi zajímavá konfrontace zkušeností ze strany lékaře s poznatky ze stran chovatele.

V první řadě je nutné připomenout fakt, že v dnešní době se na trhu objevuje celá řada preparátů mající vztah k prevenci a terapii poškození pohybového preparátu. Každý z těchto preparátů má dle výrobce jediný cíl, včas a správně zasáhnout. I různé lékové formy jsou z hlediska cílového jedince, dle mého názoru, mnohdy důležitým atributem pro zvolení toho či onoho preparátu. Výše uvedené přípravky, jakožto roztoky si své místo u celé řady chovatelů našly a to právem pro svou formu. Jako jednu z velkých předností uvádí celá řada chovatelů právě formu roztoku pro možnost přidání do suché granulované stravy. Prášková forma, či tablety při podávání vyžadují individuální kontrolu nejen při dávkování ale i při dohledu na pozření zvířetem. Sirupová složka nejen pro svou vsakovost, ale i disperzitu tento krok eliminuje. Za vhodné považuje chovatelská strana i snadnost dávkování. Za výhodnou pak chutnost preparátu.

Z lékařského pohledu je dále uváděná skutečnost definována dlouhodobou studií problematiky pohybového aparátu.Výše uvedené preparáty, biosoly, ve svém výsledku vykazovaly zcela shodný efekt jako celá řada jiných preparátů. Tj. protekce již poškozených chrupavčitých struktur a tím následkem snížení až vymizení bolestivosti a tím doprovázeného kulhání byla pozorována již v relativně krátkém časovém úseku. Jako velmi vhodná se tato řada přípravků osvědčila jako doplněk alterace měkké složky pohybového aprátu, tj. poškození kloubů a vazů. Samozřejmě v kombinaci s další medikací. Za signifikantní lze však vyzdvihnout skutečnost, že v této kombinaci se snížila potřeba dlouhodobé aplikace analgetik .

Lze říci, že své opodstatnění mají tyto preparáty i v oblasti prevence, jejíž důležitost by zcela přesáhla rozsah informativnosti této glosy.

Souhrnem tedy platí, že spokojenost s preparáty Artidual a Artican, biosoly je dokladována kladně hned ze tří úhlů pohledu : pacient + majitel + veterinární lékař.

MVDr. Zahrádka František
Veterinární klinika K+Z
Kleisslova 7 
301 66 Plzeň

ARTIDUAL

ARTIDUAL

Indikace

  • zlepšuje kloubní odolnost a elasticitu
  • jako prevence pro štěňata a mladé psy s predispozicemi ke kloubním problémům nebo při prvních příznacích opotřebení kloubů u psů ve věku nad 7–8 let
  • pro psy s vysokou aktivitou zatěžující klouby
  • pro kočky s degenerací kloubů

více


logo Domácí lékárna