e-shop


nákupmí košíkkošík
přípravky v košíku: 0

Klinicky testované přípravky na přírodní bázi
Moderní způsob prevence a léčby

Močová inkontinence a sestup pánevních orgánů u žen


Močová inkontinence a sestup pánevních orgánů u žen představují zdravotní problém, který se týká významné části žen naší populace. Mnohem více žen než si mnohdy myslíme a připouštíme je těmito obtížemi postiženo a trápeno. Prakticky polovina žen se někdy v průběhu svého života setká s inkontinencí moči – tj. mimovolním (nechtěným) únikem moči. Obdobně až polovina žen v průběhu života rozvine alespoň mírnou formu sestupu pánevních orgánů – pokles dělohy, poševních stěn a dalších pánevních orgánů. Jen u 10-20% žen však sestup – pokles pánevních orgánů dosáhne takové míry, že přiměje ženu vyhledat lékaře. Celkově zhruba každá desátá žena podstoupí z důvodu sestupu pánevních orgánů či inkontinence moči operační zákrok. Významné pak je, že asi třetina z operovaných žen v životě podstoupí více než jednu operaci pro sestup pánevních orgánů a/nebo inkontinenci moči.

Jaké jsou příčiny vzniku inkontinence moči a sestupu – poklesu pánevních orgánů?

Sestup pánevních orgánů a jednu ze dvou nevýznamnějších forem inkontinence (tzv. stresovou) spolu můžeme označit za „poruchy pánevní statiky“. Jejich příčinou je selhání svalově – pojivového aparátu nacházejícího se v oblasti pánve. Tento aparát za normálních okolností udržuje pánevní orgány (močový měchýř, močovou trubici, pochvu, dělohu, konečník…) ve správné anatomické pozici. Selhání správné podpory těchto pánevních orgánů způsobené poruchou (defektem) svalově – pojivového aparátu pánve vede ke vzniku stresové inkontinence moči a/nebo sestupu – poklesu pánevních orgánů. Slovo „stresová“ v názvu však nemá nic společného s psychickým (duševním) stresem, ale se „stresem“ čili zátěží na pánevní svalově – pojivový aparát.

Mezi nejčastěji uváděné faktory rozvoje stresové inkontinence moči a sestupu pánevních orgánů u žen zahrnujeme předešlá těhotenství a vaginální porody, chronickou zátěž na pánevní svalově – pojivový aparát (obezita, chronický kašel, těžká fyzická práce…) a věk. Svoji roli však hrají rovněž faktory vrozených vloh pro složení svalově – pojivového aparátu pánve.

Vzhledem ke klíčové úloze svalově – pojivového komplexu pánve v rozvoji inkontinence a sestupu pánevních orgánů hraje velmi významnou roli v prevenci i léčbě udržování kondice svalově – pojivového pánevního komplexu.

K zachování dobré kondice pánevního svalstva lze přispět speciální cvičební pomůckou, která aktivuje pánevní svalstvo pomocí vibrací vyvolaných pohybem „malé“ kuličky uložené uvnitř kuličky „velké“. Léčba nastává, když se kouličky začnou pohybovat ve vagině (chůze nebo jakákoliv denní aktivita). Skrze tento pohyb malé kouličky uvnitř vyvolávají nízkou vibrační frekvenci, jenž způsobuje aktivitu hrázového svalu. Dále pak vlivem váhy jsou kouličky tlačeny dolů, čímž je spouštěn samovolný reflex, zapříčiňující kontrakce pánevního dna s pocitem udržení uvnitř vaginy. Pomůcka se za pomoci speciálního lubrikantu se složením blízkým poševnímu sekretu snadno zavede do pochvy. Novinkou na trhu je možnost podpory celého procesu pomocí potravního doplňku obsahujícího nezbytné složky zúčastněné na struktuře a metabolismu pánevního pojiva s využitím obdobného osvědčeného principu jako při léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kosterního aparátu.

Určitým příslibem (jak v prevenci, tak i v léčbě) může být právě tato novinka, která v současné době přicházející na náš trh - kombinace obou postupů – cvičení pánevního svalstva jeho aktivací obohacené o dodání složek potřebných pro zdravý metabolismus pojivové tkáně.

MUDr. Oldřich Šottner

Gynekologicko porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce Gynekologicko porodnická a urogynekologická ambulance v Polné a Brtnici


logo Domácí lékárna