e-shop


nákupmí košíkkošík
přípravky v košíku: 0

Klinicky testované přípravky na přírodní bázi
Moderní způsob prevence a léčby

Iseren - potravní doplněk


V poslední době jsme svědky toho, že se v základní léčbě akutních symptomů klimakterického syndromu uplatňuje vedle hormonální léčby jakožto podpůrná stále častěji i léčba bylinami. Tato herbální terapie otlačuje řadu nepříznivých stavů s ženským přechodem spojených, jako je pocit vyčerpání, nervozity, sledujeme zlepšení životní kondice ženy spojené s potlačením pocitů únavy a vyčerpanosti. Fytoestrogeny jsou obsaženy v nespočetném množství různých rostlin a jednou z nich jsou sojové boby. Ty obsahují vysoké koncentrace lignanů a isoflavonů a jsou již Dlouhou dobu využívány k léčbě klimakterických symptomů v některých zemích jihovýchodní Asie. U nás je fytomedicína v běžné lékařské praxi zatím dá se říci v plenkách, ale v posledních letech se na trhu objevují stále nové preparáty, které jakožto potravinové doplňky se těší stále větší pozornosti jak lékařů tak obliv pacientek. Jedním z nich je preparát Iseren.

Na účinku fytoestrogenů je důležitým faktem jejich kombinace selektivního účinku estrogenního a zároveň vlivu antiestrogenního. Slabě estrogenní isoflavony mají účinek také protizánětlivý a antikarcinogenní. V porovnání s estrogeny obsaženými v běžně používané hormonální substituční terapii je nezanedbatelný jejich podstatně menší přímý vliv na stimulaci sliznice děložní, což ve svém důsledku snižuje riziko výskytu rakoviny děložní sliznice a následně těla děložního. Mnohá pozorování prokázala příznivý vliv na snížení rizika rozvoje osteoporózy – řídnutí kostní tkáně, snížení výskytu rakoviny prsu.

V klinické praxi dochází u značného procenta žen, dle mého pozorování u 70 – 80%, užívajících fytoestrogeny k signifikantnímu potlačení a ústupu sužujících vegetativních potíží s klimakterickým syndromem spojených, jako jsou pocity návalu, horka, pocení, náhlé impulsivní změny nálady, poruchy spánku a bušení srdce.

Ne náhodou jsou práv dietetické faktory u východoasijských žen důležité pro výrazně menší výskyt typických klimakterických symptomů než je tomu u Evropanek či Američanek. I proto se fytoestrogeny, zvláště pro jejich bezpečnost, stávají stále častější alternativou léčby a jsou s výhodou užívány také tam, kde běžná hormonální substituční terapie je relativně kontraindikována.

Mechanismus působení fytoestrogenů je možno popsat jednoduše jako protektivní efekt na organismus a jednotlivé pochody v něm probíhající. Ve svém důsledku pak konzumace fytoestrogenů přináší úlevu od menopauzálních symptomů a všeobecný pocit dobrého zdraví. Vysoký obsah sojových proteinů (Iseren) v dietě postmenopauzálních že vede ve srovnání s placebem ke snížení nežádoucích stavů s přechodem spojených. Sójové produkty snižují množství krevních lipidů, upravují lipidový profil a při pravidelném užívání potravinových doplňků obsahujících sojové bílkoviny dochází ke snížení jak hladinu celkového cholesterolu, tak LDL – cholesterolu a triglyceridů.

Nezanedbatelným je fakt, potvrzený řadou studií, spojený s nižším výskyt zhoubných onemocnění prsu, tlustého střeva a endometria. Pokud se už tato nádorová onemocnění u uživatelek fytoestrogenů objeví, bylo zjištěno, že tyto malignity mají všeobecně lepší léčebnou prognózu spojenou s menším výskytem metastáz a nižší úmrtností.

Hlavní indikační oblastí fytoestrogenů jsou symptomy klimakterického syndromu v premenopauze, perimenopauze i v postmenopauze. Co je velmi důležité, s ohledem na působení běžných preparátů s obsahem estrogenů, je fakt, že u těchto produktů nedochází ke zvýšení rizika vzniku hluboké žilní trombózy a zároveň ke snížení výskytu rakoviny mléčné žlázy.

Preparáty obsahující isoflavony imitují účinek hormonální substituční terapie a ve srovnání s placebem po třech měsících užívání vedou k významnému snížení pocitů návalů horka, nervozity, nekoncentrovanosti, pocení, depresí a řady dalších. Významné zlepšení udává až 80% žen. Jednou z variant se může v brzké době stát preparát ISEREN.

MUDr. Hynek Kudělka

ISEREN

ISEREN

Indikace

  • Speciální potravní doplněk, který je přírodní alternativou hormonální léčby žen v období klimakteria.

více


logo Domácí lékárna